Si us plau, llegeix el següent per a entendre com utilitzem les dades personals de l’usuari després de ser compilats a través del nostre lloc web.
Sira S.L. (d’ara endavant “SIRA”), Carrer Sèquia, 11, Planta 6 17001 Girona, respecta la privacitat individual i avalua la confiança dels seus clients, treballadors, distribuïdors, consumidors, socis comercials i altres.
SIRA s’esforça per recopilar, utilitzar i revelar informació personal de manera coherent amb les lleis dels països en els quals fa negocis.
1) Dades identificatives
En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular de domini web és SIRA S.L. (d’ara endavant “SIRA”), amb domicili a aquests efectes a Carrer Sèquia, 11, Planta 6 17001 Girona, B02656320. Correu electrònic de contacte del lloc web: info@siraconcrete.com
2) Usuaris
L’accés i/o ús d’aquest portal de SIRA atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.
3) Ús del portal
www.sira.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a SIRA o als seus llicenciats als quals l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a terminats serveis o continguts.
En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual en serà el responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que SIRA ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de SIRA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats; (iv) intentar accedir  i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. SIRA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, SIRA no serà responsable de les opinions fetes pels usuaris a través dels fòrums, xats i altres eines de participació.
4) Protecció de dades
SIRA compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i a més a més normatives vigents en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, al costat de cada formulari de recapte de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pot sol·licitar a INFO@SIRACONCRETE.COM, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.
Ara mateix, SIRA informa que dona compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licita el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.
Així mateix, SIRA informa que dona compliment del reglament (UE) 2016/678 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals (RGPD), i la normativa complementària.
5) Propietat intel·lectual i industrial
SIRA és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina web, així com dels elements continguts d’aquesta (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc.).
Tots els drets reservats. En virtut del disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de SIRA. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de SIRA. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI hauria d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en les pàgines de SIRA.
6) Exclusió de garanties i responsabilitats
SIRA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-lo.
7) Modificacions
SIRA es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareixen presentats o localitzats en el seu portal.
8) Enllaços
En cas que a WWW.SIRA.COM es disposessin enllaços o hipervincles fins a altres llocs d’internet, SIRA no exercirà cap tipu de control sobre aquests llocs i contingut. En cap cas SIRA assumirà responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat, tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o en altres llocs d’Internet. Igualment, d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
9) Dret d’exclusió
SIRA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que no compleixin les presents Condicions Generals d’Ús.
10) Generalitats
SIRA perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
11) Modificació de les presents condicions i duració
SIRA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estan vigents i degudament publicades fins que siguin modificades per altres.
12) Legislació i jurisdicció
La relació entre SIRA i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmet als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.